Convocatòria Assemblea Extraordinària

Dimecres, 14 novembre 2018

En nom del Consell Directiu de l'Agrupament d'Esbarts Dansaires ens plau convocar-vos a l'ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA de l'Agrupament, pel dissabte 1 de desembre de 2018, a les 17 h, a la seu de l'Agrupament d'Esbarts Dansaires, carrer València 558, 6è 1a de Barcelona.

El motiu d'aquesta assemblea és valorar el pas d'Associació a Federació (que ja hem comentat en altres ocasions) i, si és el cas, procedir a la constitució de la Federació d'Esbarts Dansaires.

També aprofitaríem per debatre quines necessitats tenen els esbarts i que l'Agrupament pot cobrir i quines demandes podem fer arribar a les administracions.

L'ordre del dia és el següent
1. Valoració del canvi d'Associació a Federació i del procés a seguir.
2. Constitució de la Federació d'Esbarts Dansaires. Signatura de l'acta de constitució per part dels esbarts fundadors.
3. Aprovació dels estatuts de la Federació d'Esbarts Dansaires.
4. Necessitats dels esbarts: peticions a l’Agrupament i a les administracions.
5. Torn obert d'intervencions.