Curs per a mestres de grups infantils

Diumenge, 2 desembre 2018

Des de l'Agrupament d'Esbarts organitzem un nou curs per a mestres de grups infantils.

Dates: dissabtes matí, de 10 a 14h, del 19 de gener al 9 de març.

Lloc: Espai Espona de Rubí, Passeig de les Torres, 37

Preu: 100€ per a mestres d'Esbarts membres de l'Agrupament. 200€ altres participants.

El curs es complementarà, a part de les sessions presencials, amb la visita a l'assaig de dos esbarts infantils i amb la presentació d'un treball en grup.

Objectius del curs:

 • Reconèixer els elements formatius que es treballen en el procés d’aprenentatge de la dansa per damunt de l’aprenentatge de la pròpia dansa.

 • Diferenciar els diferents ritmes i compassos de les danses populars catalanes.

 • Reconèixer les frases musicals d’una melodia, així com descobrir la pulsació i saber diferenciar els blocs de moviment i estructura d'una dansa.

 • Identificar les danses més pròpies per a cada edat.

 • Conèixer els punts i figures principals de les danses tradicionals catalanes.

 • Contextualitzar les danses tradicionals catalanes treballades.

Continguts:

 1. Cos

  1. Estiraments

  2. Col·locació

  3. Higiene postural

 

2. Dansa

2.1. Temps (pulsació, ritme, melodia, tempo....)

2.2. Espai (respecte a un mateix, respecte el grup, respecte la sala,...)

2.3. Moviment (moviments bàsics...)

2.4. Gest (condicionat, lliure, voluntari, inconscient...)

2.5. Energia (respiració, quantitat, qualitat...)

2.6. Pes

 

3. Dansa Tradicional

3.1. Punts i Passos

3.2. Figures

3.3. Evolucions bàsiques

3.4. Repertori

 

4. Música

4.1. Pulsació, Ritme, Fraseig, compàs...(tindria molta relació amb la part que es treballa a temps en dansa).

4.2. Cançó

4.3. Castanyoles

 

5. Context històric

5.1. Història de la dansa en general.

5.2. Història de la dansa tradicional

5.3. Història de la dansa tradicional escènica.

5.4. Context de les diferents festes i danses treballades

 

6. Metodologia i didàctica

6.1. A l’hora de preparar un curs.

6.2. A l’hora de preparar una sessió.

6.3. Mètodes i estratègies d’ensenyament.

 

Si es teu interessats, envieu un correu electrònic a agrupament@esbarts.cat amb les vostres dades:

Nom i cognoms, DNI, correu electrònic, telèfon i esbart en el que esteu.